Een professioneel bureau voor training en coaching met een uniek concept, waar mensen groeien, met humor en plezier!

DiSC

img_0588Waarom doen we wat we doen ?

Mensen zijn verschillend! Dat weten we. Wat we vaak niet weten is waarin dat verschil dan zit. Natuurlijk hebben we allerlei ideeën erover en we vinden er zeker wat van. We zeggen maar al te makkelijk dat iemand niet goed in z’n vel zit of dat iemand een kort lontje heeft. Of we zeggen: Wat een ‘pietlut’ of wat een ‘botterik’. Maar wat nu als we wel dezelfde taal spreken (b.v. Nederlands) maar elkaar op een ander niveau niet verstaan en begrijpen?

Waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Waarom hoor je de één altijd en de ander bijna niet? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DiSC geeft inzicht in "waarom we doen wat we doen" en helpt ons om effectiever met de verschillende mensen te communiceren.

Waarvoor DiSC inzetten?

DiSC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures. DiSC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DiSC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Individuele coaching / zelfonderzoek

 • Bij het opdoen van zelfkennis
 • Voor verdieping van inzicht in sterke en zwakke kanten
 • Ter verbetering van communicatie

Organisatieontwikkeling

 • Bij verandermanagement en kwaliteitsverbetering
 • In de ontwikkeling van management, bij counseling en in training
 • Bij het verbeteren van dienstverlening aan klanten

Teamontwikkeling

 • Voor het bouwen van productieve teams
 • Bij het ontwikkelen van een krachtig salesteam
 • Om de angel uit frustraties en conflicten te halen
 • Ter verbeteren van de communicatie
 • Bij conflictmanagement en mediation
 • In teamontwikkeling en teambuilding
 • Ter verbreding van inzicht in persoonlijkheidsverschillen

Jij en DiSC

Als jij je eenmaal bewust bent van wat jouw voorkeursgedrag is kun je bepalen of de huidige manier van communiceren en samenwerken wel zimg_0580o effectief en succesvol mogelijk is. Je wordt je bewust van waarom de anderen in jouw team zich soms zo raar gedragen als jij iets zegt, of juist niet zegt. Je gaat je gedrag bewuster bekijken. Je anders opstellen, andere woorden gebruiken, zakelijker reageren, of juist emphatischer omgaan met je omgeving. Niet dat jij een ander persoon moet worden, want dat is niet de gedachte achter het DiSC-model. Je gedrag aanpassen aan de ander, hetgeen wat je doet of wat je zegt zodat je effectiever wordt; dat is de gedachte achter het DiSC-model. Een voordeel van het DiSC-model is dat je het dus kunt toepassen op mensen in je omgeving. Als je bijvoorbeeld leert herkennen dat je collega, partner, kind of vriend(in) een rationele, introverte “C” is, is het makkelijker om zijn of haar gedrag te plaatsen. Je kunt dan door dit inzicht je eigen gedrag een klein beetje aanpassen en beter aansluiten bij de ander, waardoor je veel effectiever en prettiger met elkaar om gaat.

DiSC, KOOK&COACH en U:

Wij gaan met u en/of uw team de diverse DiSC voorkeursgedragingen doornemen. We werken met de DiSC 'testen' van DiSC Insight, waarmee we een persoonlijk rapport uitreiken, maar waarmee ook de mogelijkheid bestaat om een teamrapport samen te stellen.

Met het persoonlijke rapport gaan we de kwaliteiten uitdiepen, de uitdagingen behandelen en de valkuilen belichten, zodat u nog effectiever zult zijn in uw communicatie met anderen en dus ookin het samenwerken. Met het teamrapport kunnen we samen met u en uw team de diverse teamrollen en de daarbij passende spelers behandelen, waardoor het team nog effectiever gaat werken en de kwaliteiten van de afzonderlijke teamleden nog beter tot uiting komen.

Testimonials

Kortom: je krijgt kansen, benut nieuwe mogelijkheden, gaat concrete uitdagingen aan en kan jezelf zijn.

" gaaf man die DiSC training van KOOK&COACH, hier heb ik werkelijk iets aan , is het niet privé dan is het wel op het werk. Martin en Berry enorm bedankt voor jullie enthousiasme. Wat een passie stralen jullie uit , enorm bedankt daarvoor ! "

Getekend een blije medewerker